Инсайт II

Инсайт II: Семинарът на отварящото се сърце

Предстоящи дати:

  • 20 ноември – 24 ноември 2019, София

Инсайт II осигурява ценна възможност за изследване на дълбоки вътрешни вярвания и начини на поведение, така че да можете да определите кои от тях работят за вас и кои ви пречат да постигнете своята по-дълбока цел. Разширявайки своята перспектива, вие ще можете да правите избор и да вземате решения, така че да се свързвате с другите, да работите и да живеете по-ефективно.

Инсайт II е интензивно преживяване в малка група с продължителност 5 дни. С максимум от 40 участника, в рамките на семинара се създава атмосфера на доверие и приемане, в която взаимното уважение и подкрепа са водещи.

Подобно на Инсайт I, Инсайт II акцентира върху индивидуално участие, игри, интерактивни упражнения и процеси много повече, отколкото на лекции и теория.

Целите на Инсайт II включват:

  • Развиванe на нашия потенциял за любов, мъдрост, интуиция и сила на сърцето
  • Освобождаване от ограничаващите модели на мислене, чувства и поведение
  • Разпознаване и преживяване на красотата на същностната ни природа
  • Разширяване и доверие към автентичното себеизразяване
  • Заздравяване на взаимоотношенията
  • Откриване и изразяване на талантите ни
  • Придобиване на увереност в способността да имаме, да правим и да бъдем онова, за което мечтаем
  • Създаване на положително върхово преживяване, което да служи като отправна точка и инструмент за прилагане в живота извън семинара

Необходими условия: Инсайт I

За закупуване на билети онлайн: