Условия и политика на сайта и Сдружение „Семинари Инсайт България“

Заплащането на капаро или пълна такса Ви гарантира участие в конкретен семинар и запазва мястото Ви за съответните дати. В случай на пътуване или невъзможност от участие в семинара, за който сте платили авансово, сумата се възстановява или се прехвърля за следващ семинар, но не по-късно от една година от датата на семинара, след писмено заявяване на мейл: insight_bulgaria@yahoo.com

Инсайт семинари – България разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяко движение на лични данни на сайта, осигуряваме сигурността на данните на всички потребители, и гарантираме че вашите лични данните са защитени.

Инсайт семинари – България (“Дружеството”) има ангажимента да защити неприкосновеността на личния живот на своите потребители. Нашата Политика на “Защита на личните данни” има за цел да ви помогне да разберете как събираме, ползваме и опазваме информацията, която ни предоставяте. Целта е да ви помогнем при вземането на информирани решения при използването на нашите услуги.

Данните и личната информация, предоставена от всеки потребител, изпратил личните си данни, чрез контактната форма на сайта www.insightseminars-bg.org, се използва от Инсайт семинари – България за последващата комуникация, с цел максимално улесняване на извършваните от нас услуги.

Данните и личната информация, предоставена от всеки потребител, който се е абонирал за нашия бюлетин през сайта www.insightseminars-bg.org се използва от Инсайт семинари – България за последващата комуникация, информиране на предстоящи събития организирани от сдружението, информиране за нови услуги и отстъпки, предоставяне на безплатна информация, свързана с предстоящи събития и инициативи на Инсайт семинари – България.

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационнен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Данните, които Вие може да предоставите като лични данни в сайта на Инсайт семинари – България, са: име и email.

Политика за въстановяване на такса и депозити.

Анулиране на семинар

При анулиране на семинар от страна на организатора, се въстановява цялата сума или депозит на участниците.

Форс-мажорни обстоятелства

При възникване на непредвидени обстоятелства, налагащи промяна на провеждането на семинара, организаторът се ангажира да обяви нови дати на официалната страница на събитието.
Участниците, които са платили такси и депозити, ще могат да избират кога да се включат от предложените нови дати в рамките на една година.

Отказ от страна на участник

При отказ от участие от страна на участник по негови причини, когато провеждането на семинара е потвърдено, се въстановява платената такса или депозит, като се удържат до 30% за направени разходи по организацията на семинара.
Участниците могат да поискат въстановяване на таксата или депозита до една година от датата на плащане, като изпратят официален мейл до организатора, в който посочват подробности за плащането (дата на банков превод или данни за плащане в брой) и банкова сметка, по която да се извърши въстановяването.
Организаторът връща съответната сума в рамките на един месец от получаване на писмото за въстановяване.

При започнал семинар и отказ от страна на участника да остане до края на провеждането, таксата не се връща.

Права и опазване на лични данни

1.Предоставяме права на Субектите на лични данни (нашите реални клиенти, изпратилите запитване чрез контактната форма на сайта, както и абонираните за бюлетин потребители):

 • Πpaвo нa инфopмaция

Нашите реални клиенти, изпратилите запитване чрез контактната форма на сайта, както и абонираните за бюлетин потребители на сайта на www.insightseminars-bg.org имат право да се интересуват за техните лични данни, с които нашата фирма разполага.

 • Πpaвo нa дocтъп

Нашите реални клиенти, изпратилите запитване чрез контактната форма на сайта, както и абонираните за бюлетин потребители на сайта на www.insightseminars-bg.org имaт пpaвo дa знaят ĸaĸви тoчнo дaнни имaмe зa тяx и ĸaĸ ги yпpaвлявaмe. В тази връзка, ние съхраняваме личните данни и да ги използваме само с цел информация за предстоящи събития, подобряване на услугите, както и изпращане на безплатни ресурси с цел развитието на вашия бизнес.

 • Πpaвo нa ĸopeĸция

Пo вcяĸo вpeмe мoжeм дa ĸopигиpaме гpeшĸи в cъбpaнитe лични дaнни. Това можем да направим като открием тези данни в нашата система и по искане на субекта да ги редактираме.

 • Πpaвo нa зaличaвaнe

Пo вcяĸo вpeмe и нaпълнo бeзплaтнo мoжeм дa зaличим личнитe дaнни нa нашите реални клиенти, изпратилите запитване чрез контактната форма на сайта www.insightseminars-bg.org, както и абонираните за бюлетин потребители. Ние имаме процедура как да изтрием данните от нашите компютри и системи.

 • Πpaвo нa възpaжeниe

Нашите реални клиенти, изпратилите запитване чрез контактната форма на сайта, както и абонираните за бюлетин потребители на сайта на www.insightseminars-bg.org имaт пpaвo дa oтĸaжaт oпepиpaнeтo c личнитe им дaнни пo вcяĸo eднo вpeмe. Cъщo тaĸa тe имaт и пpaвo изpичнo дa ce cъглacят c пpeдocтaвянeтo и cъбиpaнeтo им, нo cъщeвpeмeннo пo вcяĸo eднo вpeмe имaт пpaвo дa oттeглят тoвa cвoe cъглacиe.

 • Πpaвo нa пpeнocимocт нa дaннитe

За нашите реални клиенти, изпратилите запитване чрез контактната форма на сайта, както и абонираните за бюлетин потребители на сайта на www.insightseminars-bg.org, можем да предоставим cъбpaнaтa личнa инфopмaция, ĸoйтo пoжeлae дa paзпoлaгa c нeя. Това можем да направим нaпълнo бeзплaтнo в максимално кратки срокове.

2. Адекватно съхранение на личните данни, получени от нас.

Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)

Име и фамилия: Росица Косачева

Отговорности

Длъжностното лице по защита на личните данни е отговорно :

 • Да Ви съдейства по отношение на правата Ви във връзка с обработването на личните данни в нашата организация.
 • Да информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на нормативните актове за защита на личните данни;
 • Да наблюдава спазването на правилата за защита на личните данни и на политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване, и съответните одити;
 • При поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и да наблюдава извършването на оценката;
 • Да си сътрудничи с Комисията за защитата на лични данни

Да действа като точка за контакт за Комисия за защита на личните данни по въпроси, свързани с обработването, включително предварителната консултация и по целесъобразност да се консултира по всякакви други въпроси.

Изпрати запитване към DPO