Инсайт 6-10

Инсайт за деца 6-10 г.

Предстоящи дати:

 • 28 – 30 юни 2024, Варна
 • 02 – 04 юли 2024, Пловдив

Утрешният свят ще бъде създаден от днешните деца.

Инсайт за деца е предназначен да подкрепи деца на възраст от 6 до 10 години да задържат чистосърдечната свързаност, с която са родени, но която се губи при сблъскване с предизвикателствата на света. Когато придобият разбиране за любящото сърце, децата са способни да възстановят тази свързаност много бързо в трудни ситуации в семейството, училище и с връстници. Съответно, представянето им в училище може да се подобри, взаимоотношенията с връстниците стават по-балансирани, а динамиката в семейството по-положителна.

Инсайт за деца създава безопасна и любяща среда за деца от 6 до 10 години, в която да изследват ситуациите, които са важни в живота им. Използват се творчески формати, за да се подкрепят децата да получат осъзнатост за своето любящо сърце. Множество асистенти се грижат за физическата сигурност на децата и осигуряват подходяща супервизия.

Фасилитаторите винаги са на разположение на родителите за въпроси относно техните деца и активностите в семинара.

Семинарът е разделен на три секции, обхващащи следните теми:

   • Приятели
   • Създаване на мир в себе си и в света
   • Любов и грижа за себе си

Фокусът е върху: общи черти/различия, как това кой съм се отразява на мен и на всичко наоколо, какво означава да бъдеш добър приятел, как да станеш най-добрия приятел на себе си, силата на избора особено относно отношението, приемането и прошката.

В семинара ангажираме вниманието на децата с кукли, видеоклипове, танци, игри и истории, докато минаваме през следните теми:

   • Общуване
   • Самочувствие
   • Взаимоотношения в семейството
   • Празнуване и забавление

Семинарът продължава 2 дни, като има две срещи с родителите – в началото и в края. Обикновено в семинара участват от 40 до 60 деца.

Необходими условия: Съгласие от родител или попечител

И двамата родители трябва да посетят срещите преди и след семинара.

За повече информация и записване се свържете с нас на мейл teeninsightbg@abv.bg.