Инсайт I

ИНСАЙТ I – НЕ ПРОСТО СЕМИНАР, А 3-ДНЕВНО ПРЕЖИВЯВАНЕ!


Предстоящи дати:

 • 11 – 13 октомври 2024, Русе
 • 18 – 20 oктомври 2024, София
 • 25 – 27 октомври 2024, Варна
 • 22 – 24 ноември 2024, Пловдив

ИНСАЙТ е семинар за всеки, който се интересува от себе си. Място, където се получават поредица от осъзнавания и прозрения за това как управляваме и участваме в живота си, за моделите, според които живеем. Тридневно пространство, в което изцяло можем да си позволим да се обърнем към себе си да изследваме как се ограничаваме и създаваме изкуствени граници за възможностите, които съществуват.

Попитайте ваши познати, близки и приятели за тяхното преживяване в Инсайт семинарите. Те най-добре ще ви насочат дали това ще е нещо полезно и приятно за вас.


Банкова сметка:

 • IBAN: BG36BPBI81701602915303
 • Обслужваща банка: Пощенска Банка
 • Получател: Семинари Инсайт

Купи билет за Инсайт I
Капарирайте Вашето място

Семинарът се провежда с превод на български език!


 

Как работи ИНСАЙТ?

ИНСАЙТ е учене чрез преживяване. Адресирано е към цялостната човешка същност – физическа, емоционална, мисловна, духовна. Използват се разнообразни обучителни методи: кратки презентации, визуализации, дискусии, игри, НЛП.

Какво дава семинара?

 • Реална самооценка;
 • Яснота за собствените възприятия, амбиции и проекции;
 • Повече лична отговорност за всичко, което ви се случва;
 • Отключване на личния потенциал;
 • Повече самочувствие и енергия;
 • Повече ентусиазъм и автомотивация;
 • Ефективна комуникация и себеизразяване;
 • Повече смелост да казвате истината и да я чувате;
 • Подобрена способност да управлявате емоциите си (гняв, страх, съмнение) и ситуациите, в които попадате;
 • Подобрени умения за решаване на проблеми и вземане на решения;
 • Ясно чувство за цел и посока;
 • Справяне с промените, стреса;
 • Повече осъзнатост за произхода на гнева и управляването му.

Открийте чрез ИНСАЙТ ключовете и механизмите за по-удовлетворяваща реализация.


 

Инсайт I е образователен семинар създаден в САЩ през 1978 година. Семинарът предлага учене, чрез преживяване и се провежда в България от гости-фасилитатори, които имат различно образование и призвание в живота: от доктори на науките до учители, от бизнес консултанти до актьори, от известни автори на световни бестселъри до собственици на бизнес, от експерти в създаване на корпоративен успех до експерти по комуникация, лидерство и управление на конфликти.Вижте какво казва за семинарите Инсайт един от създателите им Ръсел Бишоп.Инсайт I ще ви отведе на вдъхновяващо откривателско пътешествие навътре. Семинарът е създаден да ви съдейства да живеете живота си с удовлетворение и в хармония с вашите собствени цели и ценности, така че да постигате повече успехи във всички области от живота.

Инсайт I е обучителен процес, основан на преживявания. Използвайки богатството и пъстротата на големите групи хора, семинарът представлява иновативна комбинация от лекции, упражнения с партньор, активности в малки групи, водени визуализации и общуване в рамките на цялата група.

На последния семинар, проведен през юли в България, имаше над 300 човека. Инсайт I се провежда в над 40 страни по света и е посетен от над един милион души до момента.


Целите на Инсайт I включват:

 • По-голяма осъзнатост и ангажираност към себе си
 • Поемане на лична отговорност на по-дълбоко ниво
 • Култивиране на сила на сърцето и способност да насочваме живота си в положителна посока
 • Използване на обратна връзка по позитивен начин като възможност за учене и успех
 • Преживяване на динамичната взаимовръзка между даване и получаване
 • Запознаване с динамиката на проявлението, хармонията и живота от сърцето
 • Откриване на силата на намерението и избора и как те се отразяват на резултатите в живота ни
 • Използване на прошка, за да се освободим, като излекуваме своите стари рани
 • Овладяване на начини за автентична и любяща комуникация с другите

Банкова сметка:

 • IBAN: BG36BPBI81701602915303
 • Обслужваща банка: Пощенска Банка
 • Получател: Семинари Инсайт

Купи билет за Инсайт I
Капарирайте Вашето място

Семинарът се провежда с превод на български език!


„Когато всичко е Любов и Щастие“

Как ти помага Инсайт?


ВАЖНО: ИМАМЕ НОВА СМЕТКА!
Дарения за стипендии за участие в Инсайт за тийнейджъри и за възрастни

Направи дарение ТУК или по сметка:

 • IBAN: BG36BPBI81701602915303
 • Обслужваща банка: Пощенска Банка
 • Получател: Семинари Инсайт