Инсайт I

Инсайт I: Семинарът на пробуждащото се сърце

Предстоящи дати:

14-17 юли 2017 – София


Промоционални цени до 01.06.2017

Единичен билет – 350лв. (вместо 390)


Инсайт I ще ви отведе на вдъхновяващо откривателско пътешествие навътре. Семинарът е създаден да ви съдейства да живеете живота си с удовлетворение и в хармония с вашите собствени цели и ценности, така че да постигате повече успехи във всички области от живота.

Инсайт I е обучителен процес, основан на преживявания. Използвайки богатството и пъстротата на големите групи хора, семинарът представлява иновативна комбинация от лекции, упражнения с партньор, активности в малки групи, водени визуализации и общуване в рамките на цялата група.

Целите на Инсайт I включват:

  • По-голяма осъзнатост и ангажираност към себе си
  • Поемане на лична отговорност на по-дълбоко ниво
  • Култивиране на сила на сърцето и способност да насочваме живота си в положителна посока
  • Използване на обратна връзка по позитивен начин като възможност за учене и успех
  • Преживяване на динамичната взаимовръзка между даване и получаване
  • Запознаване с динамиката на проявлението, хармонията и живота от сърцето
  • Откриване на силата на намерението и избора и как те се отразяват на резултатите в живота ни
  • Използване на прошка, за да се освободим, като излекуваме своите стари рани
  • Овладяване на начини за автентична и любяща комуникация с другите