Инсайт IV

Инсайт IV: Да познаваш мисията на сърцето

Предстоящи дати:

  • 06 юли – 03 август 2019

Инсайт IV е едномесечен, интензивен семинар за напреднали. Той е едно забележително пътешествие в индивидуалната и груповата динамика, предназначено да подкрепи участниците да опознаят по-дълбоко мисията на сърцето си.

Семинарът е създаден за тези, които искат по-пълно да овладеят своя личен и професионален живот. В допълнение към динамичното изследване на себе си, семинарът осигурява възможността за развиване на презентационни умения в рамките на презентации и сесии за обратна връзка в малки групи и в голямата група.

Интензивността и продължителността на Инсайт IV отвеждат участниците една стъпка по-напред от предишните семинари, като осигуряват специални възможности за израстване и трансформация отвъд онези, достъпни в останалите Инсайт програми.

Целите на Инсайт IV включват:

  • По-дълбоко интегриране на осъзнаването и уроците от Инсайт I, II и III
  • Развиване на ресурси за по-пълноценен живот, изпълнен с яснота, цел и посока
  • Овладяване на инструменти за изразяване с повече автентичност и фасилитиране на собствения живот
  • Развиване на личен стил на фасилитиране
  • Подобряване на уменията на участниците да представят себе си в живота
  • Излизане от „кутията“ и разширяване на „зоната на комфорт“
  • Култивиране на по-дълбоки взаимоотношения със себе си и другите
  • Посрещане на предизвикателствата с повече хармония с мисията на сърцето

Необходими условия: Инсайт I, II и III и одобрение на кандидатурата на кандидатстващия.

За закупуване на билети онлайн: