Тийн Инсайт I

Тийн Инсайт I: Пробуждащото се сърце

 

Предстоящи дати:

 • 14 – 17 март 2024, Бургас
 • 20 – 23 юни 2024, София

 

Инсайт I за тийнейджъри е четиридневен семинар, следващ формат, подобен на този на Инсайт I за възрастни – разликата е, че обичайно тийнейджърите преодоляват своите проблеми много по-бързо от възрастните.

Семинарът е динамичен – поддържа вниманието на тийнейджърите чрез процеси с партньор, упражнения в малки групи и активности в рамките на цялата група. Макар че е подобен на Инсайт I за възрастни, тийнейджърският семинар включва много игри, подходящи за възрастта на участниците, танци и забавления.

Още в началото на семинара засягаме темата за съпротивата на тийнейджърите да участват. А в неговия край вече повечето от тях искат да продължат преживяването и да поддържат връзка със своите нови приятели.

Времето за провеждане на семинарите се адаптира спрямо училищните ваканции.

Областите, в които работи Тийн Инсайт I са:

 • Изследване на собствената идентичност
 • Развиване на ефективни умения за социализация
 • Повишаване на самоувереността, самочувствието и усещането за собствена ценност
 • Засилване на мотивацията
 • Подобряване на уменията за общуване
 • Заздравяване на взаимоотношенията с приятели, учители и родители
 • Развиване на способности за лидерство
 • Получаване на практически инструменти за успех в училище и извън него
 • Приемане на себе си такъв, какъвто си
 • Поемане на по-голяма отговорност – как ние създаваме, допринасяме за или позволяваме нашата реалност

В последния ден на семинара фасилитаторите се срещат с родителите, за да ги подготвят какво да очакват от тийнейджърите и да ги насочат как да подкрепят тяхното ново поведение по най-добрия начин.

Необходими условия: няма

Изисква се съгласие от родител или попечител.

За повече информация и записване се свържете с нас на мейл teeninsightbg@abv.bg.

 


ВАЖНО: ИМАМЕ НОВА СМЕТКА!

Дарения за стипендии за участие в Инсайт за тийнейджъри и за възрастни

Направи дарение ТУК или по сметка:

 • IBAN: BG36BPBI81701602915303
 • Обслужваща банка: Пощенска банка
 • Получател: Семинари Инсайт