Инсайт 11-13

Тийн Инсайт IA: Пробуждащото се сърце
 

Предстоящи дати:

 • 25-27 юни 2024, Варна

Момичетата и момчетата на възраст 11 – 13 години имат своите уникални предизвикателства. Те вече не са деца, но още не са тийнейджъри – Тийн Инсайт IA им дава възможност да се срещнат със свои връстници, които преминават през същите предизвикателства и ситуации.

Семинарът продължава 2 дни и половина, като фасилитаторите и асистентите се грижат да осигурят сигурна среда за участниците. Заниманията са динамични и включват упражнения с партньор и с цялата група, игри, почивка, творчески визуализации и други активности.

В Тийн Инсайт IA се работи за:

 • Изследване на собствената идентичност
 • Повишаване на самочувствието на основата на истинско самоосъзнаване
 • Развиване на умения за социализация
 • Подобряване на комуникационните умения
 • Развиване на вътрешните ресурси и сила
 • Работа в екип
 • Развиване на лидерски качества
 • Подобряване на взаимоотношенията с връстници, учители и родители
 • Излизане от зоната на комфорт
 • Забавления и създаване на нови приятелства

В последния ден от семинара родителите се срещат с фасилитаторите, за да се подготвят какво да очакват от своите деца и да научат как най-добре да подкрепят тяхното ново, положително поведение.

Необходими условия: Няма

Изисква се съгласие от родител или попечител.

За повече информация и записване се свържете с нас на мейл teeninsightbg@abv.bg.

 


ВАЖНО: ИМАМЕ НОВА СМЕТКА!

Дарения за стипендии за участие в Инсайт за тийнейджъри и за възрастни

Направи дарение ТУК или по сметка:

 • IBAN: BG36BPBI81701602915303
 • Обслужваща банка: Пощенска банка
 • Получател: Семинари Инсайт