Тийн Инсайт II

Тийн Инсайт II: Отварящото се сърце


Предстоящи дати:

  • 03-07 юли 2024, Варна

Тийнейджърите, които завършват Тийн Инсайт I често искат да продължат да изследват темите, които са засегнали по време на първия семинар. Тийн Инсайт II им осигурява безопасна среда да направят своите следващи крачки в тази посока.

Тийн Инсайт II е динамично и вълнуващо петдневно преживяване. Групата е ограничена до 40 участника, а всеки ден от семинара е изпълнен с интересни и вълнуващи неща. Малкият брой участници позволява всеки тийнейджър да получи лично внимание и подкрепа, докато постига ново ниво на осъзнатост за себе си и за другите.

Подобно на Инсайт I, активностите са разнообразни и съобразени с краткия обхват на вниманието на тийнейджърите.

В Тийн Инсайт II се работи за:

  • Идентифициране на страхове, съмнения и обичайни ограничаващи вярвания и начини на поведение
  • Поемане на отговорност за ограниченията и създаване на повече вътрешна свобода
  • Откриване на собствената уникалност
  • Разкриване на потенциала и индивидуалните дарби
  • Развиване на повече смелост, самоувереност, самочувствие и позитивно отношение към себе си
  • Създаване на преживяване, което да служи като позитивна отправна точка през целия живот.

Тийн Инсайт II е мощен ресурс за успех във всички области на живота от тийнейджърските години към зрелостта.

Необходими условия: Тийн Инсайт I и одобрение от фасилитатора

Изисква се съгласие от родител или попечител.

За повече информация и записване се свържете с нас на мейл teeninsightbg@abv.bg.

 


ВАЖНО: ИМАМЕ НОВА СМЕТКА!

Дарения за стипендии за участие в Инсайт за тийнейджъри и за възрастни

Направи дарение ТУК или по сметка:

  • IBAN: BG36BPBI81701602915303
  • Обслужваща банка: Пощенска банка
  • Получател: Семинари Инсайт